Beste barnehage: Det var full deltaking både på Vetatrond og Indre Hafslo. Begge fekk bokpakka verdi kr 2000. 
Jens Melheim frå Indre Hafslo barnehage blei trekt ut som individuell vinnar av bokpakka kr 1000.
Beste skule: Jostedal 84% deltaking! Premie: Is til alle elevar og lærarar + flott diplom.
Desse elevane vann bok: Marielle Systad (Gaupne skule), Per Gunnar Moe (Hafslo bus), Kaja Snøtun (Jostedal), Kristine S. Høyheim (Luster), Eir-Hild Svanheld (Skjolden), Martine Paulsen (Skjolden) og Kostek Defanski (Skjolden).
Gåvekort kr 1000: Mikael Nava (Skjolden)
Gåvekort kr 500: Isis Frattasio Skår (Solvorn),
Gåvekort kr 300: Even Kjos Liljedahl (Hafslo)
Heider og ære går også til dei superlesarane som hadde fylt ut mange sider lesekort. Dei som kunne vise til flest leste bøker var Aurora og Malin (Gaupne skule), Madeline og Mathea (Hafslo barne- og unngdomsskule), og Sunniva (Solvorn oppvekstsenter, skule).

Meir utfyllande om lesekampanjen og arrangement kjem i Lustranytt - julenummeret.
Sjå også biblioteket si FB-side.