Hei!

Mitt namn er Anna Maria og eg er midt i min doktorgradsavhandling, der eg forskar på fysisk aktivitet i kommunen og i Indre Sogn. Eg hadde satt veldig stor pris på om du vil bidra i forskinga ved å fylle ut vedlagt skjema.

Avhandlinga vil på sikt forhåpentligvis bidra til betre tilrettelegging for fysisk aktivitet i kommunen.

Link til undersøkinga finn du her.
 

Med gode hensiktar
Helsing frå
Anna Maria Urbaniak-Brekke