Mattilsynet oppmodar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar.

Slik melder du frå: Les meir i meldinga frå Mattilsynet (pdf.)