Profilen er delt opp slik:
- Om befolkninga, levekår, miljø, skule, levevanar, helse og sjukdom.

Det er noko mangelfull statistikk frå Luster kommune sidan vi ikkje tidligare har gjennomført Ungdata – undersøking.

Ungdata-undersøking skal gjennomførast i kommunen våren 2017. 

Du kan sjå Luster kommune sin profil her

På nettsidene er det og publisert kommentarar og bakgrunnsstoff.

Kommunehelsa statistikkbank byr på ytterligare data om norske kommunar. Du finn statistikkbanken her .