22. mars til Byrkjelo.

7. april til Haukedalen.

Avreise frå COOP Gaupne kl 09:00 begge dagane, minibuss.

Besøk i reine ammekyrfjøsar og kombinasjonsfjøsar med ammekyr og mjølkekyr.

Påmelding innan to dagar før avreise til lise.elvagjeng@tine.no eller sms til 95 77 92 92.