Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging. Planområdet er om lag 84.5 daa. Det er halde oppstartmøte med kommunen den 14.04.2016. Det er ikkje krav om KU eller planprogram, då føremålet med planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen

Brev med varsel om oppstart