Plan-ID 201900 sak PFU – 35/22.

Hovudintensjonen til reguleringsplanen er å få eit hyttefelt i lia bak Turtagrø hotell. Utfyllande informasjon finn ein i plandokumenta.

Har du merknader?

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til Luster kommune. Bruk innspelskjema som ligg på høyringssaka, eventuelt i posten til pb. 77, 6866 Gaupne, eller epost
 

Har du spørsmål?

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/planleggar Inger Handegård, tlf.: 57 68 55 91, e-post: inger.handegard@luster.kommune.no
 

Gå til høyringssaka