Kommunen legg til rette for transport til og frå dagtilbodet.   Eigenandel er kroner 50,-

Det vil verte ymse aktivitetar, musikkinnslag  og vi vil invitere inn ulike aktørar som kan informere om aktuelle tema. Det vert og servering av  eit varmt måltid, og ikkje minst god tid til sosialt samvær.

Påmelding og tinging av skyss til Luster Frivilligsentral: tlf.  456 65 954  innan klokka 14.00 dagen før.