Dagtilbod for heimebuande eldre på Grandmo Lagshus.jpg2. februar
16. februar
2. mars
16. mars
30. mars

Dagtilbodet  er retta mot heimebuande  for å skape aktivitet, sosialt fellesskap og møteplassar.

Det er ymse aktivitetar, musikkinnslag  og vi inviterer inn ulike aktørar som kan informere om aktuelle tema. Det er servering av  eit varmt måltid, og ikkje minst god tid til sosialt samvær. 

Påmelding:
innan kl. 14.00 dagen før til Anita Kjørlaug på Luster frivilligsentral,  tlf. 45 66 59 54.
Kommunen ordnar skyss til dei som treng det. Eigenandel kr 50.-