Konkursen kan medføra utfordringar for innhenting av avfall, og det blir arbeidd med alternative løysingar.

RenoNorden køyrer som normalt fram til konkurs er opna. Ruta i Luster er litt forseinka, elles skal alt vera i rute.

Det blir informert fortløpande om utviklinga.

Pressemelding frå Simas