Rådmannen har lagt fram årsrapporten for fjoråret.
Den vil bli presentert for råd og utval i neste veke, og kommunestyret har gjennomgang 26. april.

Årsrapport 2017 Luster kommune