Seniortreff for heimebuande

Seniortreffet er annakvar torsdag kl. 10-14 på aktivitetsstova ved Gaupne omsorgssenter.

Eit samarbeid mellom Luster kommune, Luster frivilligsentral og frivillige personar.

Seniortreffet er for deg som bur heime eller i eldrebustad.

Det blir organisert transport for dei som har behov. Påmelding pr. tlf. 57 68 55 00 innan onsdagen før kl. 13.00.

På seniortreffet er det sosialt samvær, underhaldning og balansetrening, samt servering av eit varmt måltid.

Eigenandel kr. 130,- pr. gong.

Arrangør: LUSTER FRIVILLIGSENTRAL
: Gaupne bedehus
Tid: torsdag 21. januar 10:00
Kulturarrangement
http://www.luster.kommune.no/seniortreff-d...