Kutoppen

Søndag 21.okt.kl.18.00
Onsdag 24.okt.kl.18.00
DSK Laurdag 3.nov.kl.11.30
Alle, kr 80 (DSK kr 40), 1t.1m.
Norsk animasjon/ barnefilm

Tid: søndag 21. oktober 18:00
Friberg Kino
http://www.fribergkino.net