Språkkafe på Kleppa

Leikanger Jakt- og Fiskelag inviterer språkkafeen til sommartreff på Kleppa.
Vi kjem tilbake med korleis skyssen blir organisert.

Arrangør: Leikanger språkkafe og Leikanger Jakt- og fiskelag
: Kleppa
Tid: tirsdag 22. mai 18:00