Sogndølen Sjur Sjursen Lægdsvoll

Det vert boklansering på biblioteket denne
kvelden. Det er Inge Bjørnevoll som vil koma
å fortelja om boka «Ild-Tungen. Norsk pente-
kostalisme 1890 til om lag 1910».
(Pinsebevegelsen)
Sogndølen Sjur Sjursen Lægdsvoll reiste til USA
18 år gamal, og kom tilbake til Sogndal for å misjonere.
Han vart ein banebrytar for den pentekostale
rørsla i Skandinavia.

Arrangør: SOGNDAL BIBLIOTEK
: Sogndal bibliotek
Tid: torsdag 31. mai 19:00
http://www.sogndal.folkebibl.no/