Boknatta Litteraturfestival

Boknatta Litteraturfestival kan tilby eit rikt kulturprogram og ein utandørs marknad med hovudvekt på bøker, men også litt anna. På Boknatta er det folkeliv, god mat og godt drikke. Bokmarknaden er på laurdagen og likeeins mesteparten av programmet. Me markerar mellom anna Vinjejubileet i år og alle bokbutikkane er opne til langt utover kvelden. Det er eige opplegg for barn. Meir informasjon om programmet er å finne på vår nettside.

Arrangør: DEN NORSKE BOKBYEN
: Den norske bokbyen, Fjærland
Tid: lrdag 2. juni 16:00
Alle
http://www.bokbyen.no