Profeten Jeremia

Profeten Jeremia 3
Sann og falsk profeti
Bibeltime v/Kjell Helland

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: søndag 11. mars 19:30
Kultur