Påmeldingsfrist-Styrekurs

Luster kommune og Luster Sparebank arrangerer og eit styrekurs som går frå lunch til lunch den 22. og 23. mars på Skjolden hotell. Styrearbeid er viktig for alle verksemder. Harald Husabø frå BDO kursansvarleg, han har brei erfaring frå næringslivet.

Påmeldingsfrist til styrekurset 12. mars. Kurspris kr 500 pr deltakar.

Arrangør: Luster kommune og Luster Sparebank
Tid: mandag 12. mars
http://www.luster.kommune.no/temamoete-om-...