Temamøte om digitalisering

Luster Sparebank og Luster kommune inviterer til temamøte på Eikum hotell den 28.2 kl 18.00.

Digitalisering og robotisering er ord som vi høyrer og les om stadig oftare. Dette er ikkje noko som kjem om ei stund, både næringsliv, det offentlege og folk flest er midt oppe i desse raske endringane. Desse endringsprosessane vil truleg berre auke i fart framover. Vi har fått nokre personar frå ulike deler av næringslivet til å dele sine tankar om dette.

-Kristine Kopperud Timberlid – ny leiar for Innovasjon Norge si avdeling Sogn og Fjordane: Digitale utfordringar for næringslivet framover
-Reiselivsdirektør Ståle Brandshaug – digitale endringar i reiselivsnæringa
-Dagleg leiar Tom Dyrdal: NTP – digital transformasjon i praksis

Grunna servering ynskjer vi påmelding til temamøtet innan den 23.2.

Arrangør: Luster kommune og Luster Sparebank
: Eikum hotell
Tid: onsdag 28. februar 18:00
http://www.luster.kommune.no/temamoete-om-...