Seniortreff

Seniortreff er eit aktivitetstilbod for eldre heimebuande med
sosialt samvær, underhaldning, balansetrening og servering av eit varmt måltid.
Tidspunkt: Annakvar veke, for tida på torsdagar kl 10:00 - 14:00.
Det blir arrangert transport til og frå.
Påmelding innan onsdagen før kl 13:00 på telefon 57 68 55 00. Eigenandel kr 100,- pr. gong.

Arrangør: Luster frivilligsentral
: Aktivitetsstova på Gaupne omsorgssenter
Tid: torsdag 15. februar 10:00
http://www.luster.kommune.no/seniortreff-p...