Språkkafe

Denne tysdagen er Leikanger ungdomshus møtestad for språkkafeen.
Målet med språkkafé er at flyktningar skal få moglegheit til å bli kjende med andre innbyggjarar, få praktisere norsk, lære norsk kultur og få høve til å bli godt integrert i Leikangersamfunnet.

Arrangør: LEIKANGER FRIVILLIGSENTRAL
: Leikanger ungdomshus
Tid: tirsdag 16. januar 17:00