Betre balanse Gaupne

Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». Rullator ingen hindring!
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret.
Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl».
Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim.

Gratis transport:
Du ringer Servicetorget i Luster kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 09.00 - 15.00) for å bestille transport. Siste frist er måndag kl. 09.30.

: Gaupne omsorgssenter
Tid: mandag 18. januar 13:30
Fysisk aktivitet
http://www.luster.kommune.no/betre-balanse...