"Ville vekster for hager og grøntanlegg" v/Ingvild Austad

Foredrag m/bilete av Ingvild Austad

Arrangør: SOGNDAL HAGELAG I SAMARBEID MED SOGNDAL BIBLIOTEK
: Sogndal bibliotek
Tid: torsdag 25. januar 19:00
Alle
http://www.sogndal.folkebibl.no