Omadresseringa er naudsynt for å få gitt alle ein offisiell adresse og få et eins adressesystem. Dette arbeidet vil halda fram ut året.

Brev om ny adresse blir sendt til huseigaren. For dei bygga som blir omadressert (nytt nummer) vil kommunen syta for nye husnummerskilt. Eigar av bygg/eigedomar som ikkje har hatt vegadresse med nummer før, kan bestilla skilt hos kommunen på telefon 57 68 55 00, eller e-post til postmottak@luster.kommune.no

Meir om husnummerskilt og godkjent utforming av desse.