Fortun

11:00 Gudsteneste
11:45 Folketog
12:30 Samling i grendahuset
  Tale for dagen
13:00 Servering av rømmegraut og pølser
  Kaffi og kaker
14:00-16:00 Leikar
  Natursti
  Sal av is og brus
16:30 Premieutdeling

Gaupne

08:00 Flaggheising
11:30 Festgudsteneste i Gaupne kyrkje
12:30 Folketog frå kyrkja til idrettshallen
14:00 Festprogram i idrettshallen

Hafslo

08:00 Salutt frå Tangsmarki
11:00 Program inne på Hafslo omsorgssenter v/1. klasse og Hafslo songlag
11:15 Toget stiller opp utanfor Hafslo omsorgssenter
11:30 Toget går frå Hafslo omsorgssenter mot kyrkja
  Rekkefølje i toget: Flaggborg, korpset, 1.-7. klasse Hafslo B.&U.skule,
Gamlestova barnehage, Hafslo barnehage, Lag/organisasjonar, Folketog
12:00 Program ved bautaen på kyrkjegarden
  Allsong, diktlesing, kransenedlegging og helsing til sokneprest Bård Valle
12:20 Toget går vidare til skulen
13:00 Program ved skulen
  Korpset spelar
  Song ved Hafslo songlag
  Fellessong
  Tale for dagen v/Senea Sabanovic
  Sal av mat
  Leikar
  Korpset sitt lynlotteri og lykkehjul

Indre Hafslo

10:30 Toget går frå skulen om Lundshaugen
11:00 Korpset blir med frå Lambhaug til skulen
  Song av barnehage & skule. Kaffisal
12:00 Leikar for borna
  Natursti og lynlotteri
  Sal av grilltallerken, kaffi, kakewr og is
13:00 Preik av Bård Valle
13:45 Tale for dagen v/Knut Hauge
14:15 Fotballkamp
19:00 Fest i Lambhaug bedehus
  Festtale av: Magni Haug Sims
  Maria og Wilma syng og spelar
  Rømmegraut og spekemat

 

Jostedal

10:00 Gudsteneste i Jostedal kyrkje
11:00 Tog frå kyrkja
12:30 Program frå scena i samfunnshuset
  Underhaldning: korpset, koret og oppvekstsenteret
  Sal av is, brus, pølser, lapskaus og rømmegraut

Luster

11:15 Oppmøte til tog
11:30 Toget går frå skuleplassen
12:30 Gudsteneste i Dale kyrkje
  Toget går vidare til skuleplassen
  7. klasse held tale
  Mat og leikar på skuleplassen

Skjolden

08:00 Flaggheising
11:00 Gudsteneste i Fortun kyrkje
13:30 Folketog frå Coop´en 
Ca. 14:45 Program
  Korpset spelar
  "Ja, vi elsker"
  "Kongesangen"
  Tale v/7. klasse
  Trekking av premiar
  Mat og kake
  Leik for ungane
  Tipp og vinn

Solvorn

09:45 Tog frå kaien til kyrkja
10:30 Gudsteneste
Etter kyrkja Program ved oppvekstsenteret
  Minneord ved bautaen v/Tuva
  Sal av rømmegraut
  Kiosksal
  Tradisjonelle leikar

Sørsida

18:00 Tog frå Leri med Fjordblæsen i spissen
18:30 Rømmegraut og spekemat
  Pølse med brød
  Kaffi og kake
  Natursti
  Enkelt åresal

Veitastrond

11:30 Toget går frå Nes til skulen
etterpå Underhaldning ved Veitastrond oppvekstsenter
  Sal av grillmat, rømmegraut, kaker og is
  Leikar for ungane